03/10/2022

Městská policie Ostrava vyhlašuje výběrové řízení na pozici Asistent prevence kriminality (APK). Příjem žádostí končí 30. 11. 2022 ve 12:00 hodin (termín je aktualizován, původní datum ukončení výběrového řízení bylo 10. 11. 2022). Předpokládaný nástup 1. 2. 2023.

Jak se do výběrového řízení přihlásit?

Městská policie zahájí výběrové řízení s uchazečem, který doručí elektronicky na info@mpostrava.cz, poštou nebo osobním doručením do 30. 11. 2022 do 12:00 hodin:

  • žádost o zařazení do výběrového řízení
  • motivační dopis
  • ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání
  • výpis z Rejstříku trestů (ne starší tří měsíců)

Detailní popis pracovní nabídky a kontakty, kam požadované dokumenty zaslat, najdete na webu Městské policie Ostrava.

Chcete se o práci APK dozvědět více?

Asistenti prevence kriminality, Bezpečnější Ostrava

Hlavní činnosti asistentů prevence kriminality v roce 2022

APK jsou součástí Městské policie Ostrava už 11. rok. Pomáhají strážníkům při zvyšování bezpečí a veřejného pořádku v sociálně vyloučených lokalitách. Zacílili především na zlepšování bezpečnostní situace kolem ulice Jílová a na podporu aktivit pro děti, pomáhají v řešení problematiky poškozování sdílených jízdních kol.

Asistent prevence kriminality, Městská policie Ostrava, Bezpečnější Ostrava

Asistenti prevence kriminality a jejich práce s dětmi

APK prostředí, ve kterém děti žijí, dobře rozumí a mají také velmi dobrou znalost lokalit, kde působí. Denně se pohybují ve vytipovaných ulicích města a v MHD, při svých pochůzkách komunikují i s dětmi. Upozorňují je na rizika jejich chování, objasní, jak se chovat správně.

Asistent prevence kriminality, Městská policie Ostrava, Bezpečnější Ostrava

Hlavní činnosti asistentů prevence kriminality v roce 2021

Cílem činnosti APK je zejména prevence kriminality, komunikace s občany, dohled nad dodržováním pravidel občanského soužití, veřejného pořádku, obecně závazných vyhlášek a nařízení obce. Byli proškoleni, jak komunikovat s uživateli návykových látek a nasměrovat je k organizacím, které jim poskytnou potřebnou pomoc.