09/12/2021

Co vás zajímá:

Co je presumpce neviny

Dokud není pravomocný rozsudek soudu, proti kterému už se nejde odvolat, bere se to tak, že člověk je nevinný.

Jak se chovat, aby pro vás byly následky co nejmenší

O vašich právech a povinnostech vás poučí policisté ústně a dají vám je i písemně. Zodpoví vaše dotazy. Ptejte se také svého obhájce.

Pomůže vám, když se přiznáte a s policisty spolupracujete. Také pomůže, pokud svého činu skutečně litujete a snažíte se ho aspoň nějak napravit.

Pokud máte stálé bydliště a chodíte do práce, může vám to pomoct nedostat se do vazby.

Spolupracující obviněný

To je obviněný, který významně pomohl objasnění zločinu spáchaného organizovanou skupinou, ke své vině se přiznal a souhlasí s tím, že bude spolupracujícím obviněným. Je to bráno jako polehčující okolnost a můžete mít mnohem nižší trest nebo trest vůbec nedostat.

Jak se hájit, když vás policie obviní

Máte právo na obhájce. Obhájce je advokát, který se stará o vaše práva a zájmy v trestním řízení. Jedná vždy ve váš prospěch. Buď si ho najdete sami, nebo vám ho přidělí soud (advokát ex offo). Obhájce můžete vyměnit nebo jich mít víc.

Můžete se také hájit bez právníka. To ale v některých případech nejde a obhájce mít musíte (nutná obhajoba).  Je to u trestných činů, kde hrozí trest vyšší než 5 let, když jste ve vazbě nebo už ve vězení, rozhoduje se o nařízení ochranné léčby, jste na útěku nebo máte omezenou svéprávnost.

Pokud jste ve vazbě nebo výkonu trestu, máte právo mluvit se svým obhájcem o samotě.

Co dělá obhájce

Stará se, aby bylo zjištěno všechno, co by vás mohlo zbavit obvinění nebo vaši vinu zmenšit (polehčující okolnosti), aby byla věc správně prošetřena:

  • dává návrhy na důkazy a jak by se mělo při vyšetřování postupovat
  • podává žádosti a opravné prostředky (stížnosti, odvolání apod.)
  • podává námitky
  • sleduje obsah spisu, má do něj přístup
  • je přítomen při provádění důkazů
  • může klást otázky při výslechu
  • účastní se soudního jednání
  • odpovídá na vaše otázky, vysvětluje vám, co, jak a proč se děje

Kdo platí práci obhájce

Většinou ano, můžete ale požádat soud o obhajobu bezplatnou nebo za sníženou odměnu (vzor žádosti). Soud pečlivě zváží všechny okolnosti a rozhodne, jestli vám vyhoví nebo ne. Pokud vás odsoudí, bude stát peníze za vašeho advokáta vymáhat po vás.

Jak se dozvíte, že se něco děje – doručování pošty

Pečlivě hlídejte svou poštu! I když si dopis od policie či ze soudu nevyzvednete, berou to, jako by vám došel! Na vyzvednutí máte na poště 10 dnů, potom vám dopis hodí do schránky ve vašem bydlišti. Když schránku nemáte, vrátí pošta dopis zpátky odesílateli. Tak se může snadno stát, že se včas nedozvíte o věcech, které mohou zásadně změnit váš život, a nebudete moct zasáhnout.

Pokud máte obhájce, chodí pošta jemu.

Doručovací adresa

Pokud nebydlíte ve svém trvalém bydlišti, můžete zajít na úřad na evidenci obyvatel a nahlásit tam adresu, na kterou chcete zasílat poštu (doručovací adresa). Může to být jakékoli místo, kam je možné donášet dopisy. Úřady a instituce vám pak budou poštu zasílat na tuto adresu. Můžete ji kdykoli změnit. Můžete si také zřídit schránku přímo na poště, za to se ale platí.

Na koho se obrátit?

Policie České republiky – Městské ředitelství policie Ostrava
A: 30.dubna 24, Ostrava-Moravská Ostrava
T: 974 721 111
E: mrpo.podatelna@pcr.cz

Okresní státní zastupitelství Ostrava
A: Francouzská 5, Ostrava-Poruba
T: 596 972 111
E: podatelna@osz.ova.justice.cz

Poradenství

Probační a mediační služba České republiky, středisko Ostrava
A: Tovární 18, Ostrava-Mariánské Hory
T: 731 692 774

RUBIKON Centrum, z.ú.
A: U Tiskárny 3, Ostrava-Přívoz
T: 778 749 778
E: ostrava@rubikoncentrum.cz

Pomoc při psychických potížích

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.
Rodinná poradna
A: Jahnova 12, Ostrava-Mariánské Hory
T: 605 292 252, 595 054 000
E: poradnaostrava@css-ostrava.cz

Krizové centrum Ostrava, z.s.
Nonstop provoz osobně i telefonicky
A: Ruská 94/29, Vítkovice
T: 596 110 882-3, 732 957 193
E: krizovecentrum@kriceos.cz

Linka důvěry Ostrava
Nonstop telefonická pomoc
T: 737 267 939
E: linka.duvery@mnof.cz