09/12/2021

Vaším chováním a aktivitou v průběhu trestního řízení máte možnost ovlivnit, jak vysoký trest dostanete. Záleží, jak dobře budete spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení a jak se postavíte k náhradě vámi způsobené škody. Při obvinění z přečinů (méně závažné trestné činy), můžete dosáhnout zmírnění vašeho trestu, navrhnout odklon od trestního řízení nebo uložení alternativního trestu, který se vykonává na svobodě.

Co znamená „vést řádný život“?

To žádný zákon přesně neříká. Znamená to neporušovat zákony ani společenská pravidla – nepáchat další trestnou činnost, plnit své rodičovské povinnosti, dodržovat svoje závazky (platit dluhy), nedělat výtržnosti.

Co je dohoda o vině a trestu

Pokud uznáte svou vinu, můžete se státním zástupcem uzavřít písemnou dohodu, jak nahradíte škodu a jaký přijmete trest. Sjednání se může zúčastnit i poškozený. Dohodu schvaluje soud na jednání.  Další soudní jednání ani dokazování se pak už nekonají. Dohodu nelze sjednat v řízení proti uprchlému nebo mladistvému.

Více informací najdete například zde.

Co je podmíněné zastavení trestního stíhání

Je možné jenom u méně závažných trestných činů. Zastavit stíhání s podmínkou je možné pokud

  • přiznáte svou vinu,
  • nahradíte škodu nebo se o náhradě s poškozeným dohodnete,
  • vrátíte věci nebo výhody získané činem (bezdůvodné obohacení),
  • váš dosavadní život a okolnosti činu mluví ve váš prospěch.

Můžete dát slib, že určitou dobu nebudete dělat nějakou činnost, která souvisela s vaším činem, třeba chodit na sportovní zápasy, řídit auto a podobně.

Státní zástupce nebo soudce vám stanoví zkušební dobu (6 měsíců – 5 let) a zároveň vám může nařídit složit na účet peníze pro oběti trestných činů.

Pokud se ve zkušební době budete chovat řádně, trestní řízení se zastaví. Pokud ne, půjdete k soudu.

Poraďte se se svým obhájcem nebo navštivte středisko Probační a mediační služby ČR. Více informací najdete také zde.

Co je narovnání?

Narovnání je dohoda mezi pachatelem a poškozeným o náhradě škody. Pokud ji státní zástupce nebo soud schválí, trestní řízení dál nepokračuje. Je možné jenom u méně závažných trestných činů. Poraďte se se svým obhájcem nebo navštivte středisko Probační a mediační služby ČR.

Na koho se obrátit?

Policie České republiky – Městské ředitelství policie Ostrava
A: 30.dubna 24, Ostrava-Moravská Ostrava
T: 974 721 111
E: mrpo.podatelna@pcr.cz

Okresní státní zastupitelství Ostrava
A: Francouzská 5, Ostrava-Poruba
T: 596 972 111
E: podatelna@osz.ova.justice.cz

Poradenství

Probační a mediační služba České republiky, středisko Ostrava
A: Tovární 18, Ostrava-Mariánské Hory
T: 731 692 774

RUBIKON Centrum, z.ú.
A: U Tiskárny 3, Ostrava-Přívoz
T: 778 749 778
E: ostrava@rubikoncentrum.cz

Pomoc při psychických potížích

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.
Rodinná poradna
A: Jahnova 12, Ostrava-Mariánské Hory
T: 605 292 252, 595 054 000
E: poradnaostrava@css-ostrava.cz

Krizové centrum Ostrava, z.s.
Nonstop provoz osobně i telefonicky
A: Ruská 94/29, Vítkovice
T: 596 110 882-3, 732 957 193
E: krizovecentrum@kriceos.cz

Linka důvěry Ostrava
Nonstop telefonická pomoc
T: 737 267 939
E: linka.duvery@mnof.cz