22/02/2023

22. únor je už roku 1990 Evropským dnem obětí trestných činů. Jeho smyslem je zvýšit povědomí o právech a potřebách obětí kriminality. Město Ostrava se k tomuto významnému dni připojuje – upozorňujeme na propojený systém pomoci obětem v Ostravě.

Charta práv obětí byla podepsána 22. 2. 1990 ve Velké Británii. V České republice začal před 10 lety platit samostatný zákon o obětech trestných činů (zákon č. 45/2013 Sb.), který říká, kdo je obětí, zaručuje jí práva v souvislosti s trestným činem a upravuje podmínky poskytování peněžitého odškodnění.

Bezpečnější Ostrava, web prevence kriminality

Práva obětí trestných činů

Jaká práva zaručuje oběti trestných činů zákon a kde hledat pomoc s jejich naplňováním?

Pomoc obětem trestných činů v Ostravě

Záchytná síť v Ostravě poskytuje podporu a pomoc každému, kdo se cítí být obětí (aniž by muselo být podáno trestní oznámení). Vyškolení odborníci nabízí široké spektrum služeb, které reagují na různorodé potřeby obětí trestné činnosti. Pomáhají při vyrovnávání se s dopady činu na jejich život. Pomoc je bezplatná.

V rovině lidské nabízí vyslechnutí, provázení, psychickou podporu, krizovou intervenci i dlouhodobější odborné terapie pro děti i dospělé. V rovině praktické informují o právech obětí, podávají základní právní informace (náhrada škody, peněžitá pomoc, zastupování zmocněncem), doprovází k úředním a soudním jednáním, pomáhají s uplatněním zákonných nároků.

Bezpečnější Ostrava, web prevence kriminality

Informace pro oběti trestných činů

Zde najdete podrobné informace pro oběti trestných činů a jejich blízké. Dozvíte se, kdo je obětí, jaká má práva, jaké psychické projevy jsou běžné a kde hledat pomoc.

Vhodnou pomocí jde předejít vzniku posttraumatické poruchy, napravit škody a dokonce i narovnávat vztahy mezi pachatelem a jeho obětí. Součástí systému jsou proto i restorativní programy, jako je mediace – dobrovolné mimosoudní jednání s pachatelem a obětí za účasti prostředníka, a terapeutické programy pro rodiny ohrožené násilím ve vztazích. Specializovanou pomoc obětem domácího násilí poskytuje ostravské intervenční centrum ve spolupráci s Policií ČR.

Stali jste se obětí trestného činu? Vznikla vám újma na fyzickém nebo psychickém zdraví, majetku? Netušíte, na co máte nárok a kam se obrátit o pomoc? Základní informace a kontakty najdete zde na našem webu. Můžete se také obrátit na některou z poraden v Ostravě (jejich nabídku najdete tady), nebo zavolat na nonstop bezplatnou Linku pomoci obětem kriminality a domácího násilí 116 006 (z celé ČR).

Bezpečnější Ostrava, web prevence kriminality, informace pro oběti trestných činů

Kde hledat pomoc pro oběti trestných činů

Kontakty na organizace v Ostravě, které poskytují poradenství a pomoc obětem trestných činů v průběhu trestního řízení, před i po něm, psychologickou a krizovou pomoc (včetně dětí a pozůstalých), pomoc obětem domácího násilí.

Informace obětem, které se ocitnou v nepříznivé situaci, poskytují i strážníci Městské policie Ostrava. V rámci rozličných preventivních aktivit strážníci komunikují i s potenciálními zvlášť zranitelnými oběťmi – seniory, jimž jsou určeny i speciální preventivní projekty ostravské městské policie. Strážníci nezapomínají ani na mladistvé, vloni uskutečnili víc jak 70 přednášek, určených žákům devátých tříd a středoškolákům. Informují je, jak trestnímu jednání předejít, jak postupovat, aby se nestali obětí trestného činu i pomoci, pokud se do této situace dostanou.

Tým pro oběti trestných činů pomáhá nastavit správnou pomoc

V úzké spolupráci s regionální Probační a mediační službou ČR organizuje Ostrava činnost specializovaného Týmu pro oběti trestných činů. V Týmu je zastoupena celá řada odborníků – zástupci Probační a mediační služby ČR, Bílého kruhu bezpečí, města, státního zastupitelství, městské policie, Policie ČR, nestátních organizací a sociálních služeb.

Členové Týmu hledají slabá místa v systému pomoci, nastavují profesionální, účinnou a rychlou podporu obětem. Jejich cílem je o možnostech podpory široce informovat veřejnost. Vznikl proto i pravidelně aktualizovaný informační leták.

Informační leták pro oběti trestných činů v Ostravě

V letáku najdete základní informace a kontakty na organizace a instituce, které v Ostravě pomáhají obětem trestných činů.

Součástí systému je i vzdělávání profesionálů, kteří se ve své práci mohou setkávat s oběťmi trestných činů, aby dokázali člověka zasaženého kriminalitou rozpoznat a správně nasměrovat k další pomoci. Podpora města obětem trestných činů je zakotvena a rozvíjena v jedné z priorit Strategie prevence kriminality statutárního města Ostravy.

Den obětí si připomínáme i v Ostravě

V rámci letošního Evropského dne obětí trestných činů je Probační a mediační službou a Policií ČR s podporou Magistrátu města Ostravy připravený doprovodný program v podobě diskuze (kulatý stůl) se zástupci poskytovatelů pomoci.

Probační a mediační služba a Policie ČR – členové Týmu pro oběti – se již tradičně společně připojí také vyjádřením úcty obětem minutou ticha 22. února 2023 ve 12 hodin. Na tento okamžik upozorní majáky policejních vozů, které se rozblikají v Dolní oblasti Vítkovice.

Tisková zpráva města Ostravy