22/02/2022

Být obětí zločinu změní člověku život. Zasáhne jeho pocit bezpečí a přichystá náročné situace v podobě vyšetřování, soudu a napravování následků události. Město Ostrava proto podporuje aktivity, které občanům pomáhají se s těmito obtížnými okolnostmi vyrovnávat.

Také v Ostravě si proto 22. února připomínáme Evropský den obětí zločinu. Upozorňujeme tak na možnosti pomoci a podpory lidem, které tato těžká situace zasáhne, i na to, že každý trestný čin má nejen pachatele, ale i oběť, kterou se může stát kdokoli z nás.

Obětem pomáhá několik specializovaných poraden, krizová centra i nadační fond. Krizové centrum ve Vítkovicích (T: 732 957 193) a linka důvěry (T: 737 267 939) pracují v nepřetržitém provozu. Vznikl také leták poskytující obětem základní orientaci a kontakty na pomáhající odborníky a podrobnější brožura. Kontakty i odkazy ke stažení najdete níže.

Ve městě pracuje odborný Tým pro oběti trestných činů, který spojuje všechny důležité aktéry. Tým hledá možnosti, jak lépe podpořit Ostravany, kterým byla trestnou činností způsobena újma.

První psychickou i praktickou pomoc bezprostředně po činu obětem poskytují krizoví interventi Policie ČR, která také na svých specializovaných pracovištích věnuje zvýšenou pozornost dětským obětem a obětem domácího násilí. První podporu zejména seniorům mnohdy poskytují i strážníci městské policie.

Bezpečnější Ostrava, web prevence kriminality

Informace pro oběti trestných činů

Zde najdete podrobné informace pro oběti trestných činů a jejich blízké. Dozvíte se, kdo je obětí, jaká má práva, jaké psychické projevy jsou běžné a kde hledat pomoc.

Bezpečnější Ostrava, web prevence kriminality

Práva obětí trestných činů

Jaká práva zaručuje oběti trestných činů zákon a kde hledat pomoc s jejich naplňováním?

Bezpečnější Ostrava, web prevence kriminality, informace pro oběti trestných činů

Kde hledat pomoc pro oběti trestných činů

Kontakty na organizace v Ostravě, které poskytují poradenství a pomoc obětem trestných činů v průběhu trestního řízení, před i po něm, psychologickou a krizovou pomoc (včetně dětí a pozůstalých), pomoc obětem domácího násilí.

Informační leták pro oběti trestných činů v Ostravě

V letáku najdete základní informace a kontakty na organizace a instituce, které v Ostravě pomáhají obětem trestných činů.

Pomáháme obětem trestných činů v Ostravě, Bezpečnější Ostrava, web prevence kriminality

Brožura Pomáháme obětem trestných činů

V brožuře se dozvíte podrobnosti o právech obětí, jaké jsou možnosti uplatnění škody dle zákona, co je to viktimizace a trauma, jaké jsou obvyklé reakce lidí, kteří se stali obětí trestného činu, jak probíhá trestní řízení a jaký je systém služeb pro oběti trestných činů.